chasseur المپیک مسابقه وزنه بردار وزنه برداری

chasseur: المپیک مسابقه وزنه بردار وزنه برداری رقابت های وزنه برداری بازی های المپیک پیشکسوتان جواد سمیعی متین وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نظر سخنگوی کمیسیون کشاورزی راجع به زیاد کردن ۱۷ تا ۳۲ درصدی قیمت لبنیات

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس زیاد کردن ۱۷ تا ۳۲ درصدی قیمت شیر و فرآورده‌های دامی را قانونی دانست. 

نظر سخنگوی کمیسیون کشاورزی راجع به زیاد کردن ۱۷ تا ۳۲ درصدی قیمت لبنیات

نظر سخنگوی کمیسیون کشاورزی راجع به زیاد کردن ۱۷ تا ۳۲ درصدی قیمت لبنیات

عبارات مهم : لبنیات

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس زیاد کردن ۱۷ تا ۳۲ درصدی قیمت شیر و فرآورده های دامی را قانونی دانست.

نورمحمد تربتی نژاد در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: در دوران نابسامانی اقتصادی باید از تولیدکنندگان به خاص کشاورزان و دامداران حمایت های قیمتی شود تا انگیزه تولید شیر و مواد لبنی را همچنان حفظ کنند.

نماینده مردم گرگان در مجلس، علت زیاد کردن ۱۷ تا ۳۲ درصدی قیمت شیر و فرآورده های لبنی و دامی را نوسانات قیمت ارز و تلاطم های قیمت قرار داده های دامی بیان کرد و افزود: باید از کشاورزان و دامداران حمایتهای خاص شود تا انگیزه تولید شیر و لبنیات را داشته باشند. هنگامی که گفته می شود لبنیات، لبنیات از شیر تهیه می شود و شیر از دام تولید می شود و تولید شیر جهت دامدار باید به صرفه باشد به این منظور قیمت خرید شیر باید قیمت به روز و واقعی باشد.

نظر سخنگوی کمیسیون کشاورزی راجع به زیاد کردن ۱۷ تا ۳۲ درصدی قیمت لبنیات

وی با بیان اینکه موافق زیاد کردن تدریجی قیمت شیر و لبنیات هست، افزود: با زیاد کردن یکباره قیمت شیر و فرآورده های دامی مخالفم ولی هنگامی که قیمت شیر چند سال متمادی زیاد کردن داده نمی شود و نوسانات ارز که روی قرار داده های تاثیر مستقیم دارد، اتفاق می افتد چاره ای جز زیاد کردن قیمت جهت انجمن صنایع لبنی باقی نمی ماند. اگر قیمت شیر و مواد لبنی بر اساس تورم هر سال زیاد کردن می یافت امروز شاهد ۱۷ تا ۳۲ درصدی قیمت نبودیم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس زیاد کردن قیمت شیر و مواد لبنی را جهت جامعه غیرقابل قبول دانست و افزود: زیاد کردن قرار داده های دامی، قیمت خوراک گاوهای شیرده، قیمت شیر و فرآورده های دامی را زیاد کردن داد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس زیاد کردن ۱۷ تا ۳۲ درصدی قیمت شیر و فرآورده‌های دامی را قانونی دانست. 

تربتی نژاد متذکر شد: حمایت از مصرف کنندگان شیر و فرآورده های دامی مقوله دیگری است که دولت باید ساز و کار مناسبی جهت آن پیدا کند.

نماینده مردم گرگان در مجلس زیاد کردن قیمت شیر و فرآورده های دامی را قانونی دانست و در عین حال از در دستور قرار گرفتن این مسئله در جلسه کمیسیون کشاورزی سخن گفت و افزود: اگر چه وزارت جهادکشاورزی و شرکتهای وابسته به این وزارتخانه مجاز به عوض کردن قیمتها هستند اگر چه خوب است قبل از موافقت با زیاد کردن قیمت شیر و فرآورده های لبنی در جلسات کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی حضور می یافتند و راجع به تصمیماتشان به اعضای کمیته توضیح می دانند تا تصمیمات مناسب تری اتخاذ می شد.

وی ادامه داد: حالا که وزارت جهادکشاورزی و انجمن صنایع لبنی چنین نکردند اگر کمیسیون کشاورزی احتمالا نظر دیگری نسبت به درصدهای زیاد کردن یافته قیمت شیر و فرآورده های دامی داشته باشد، بین کمیسیون کشاورزی مجلس و وزارت جهادکشاورزی اختلاف به وجود می آید و مردم دچار مسئله می شوند.

نظر سخنگوی کمیسیون کشاورزی راجع به زیاد کردن ۱۷ تا ۳۲ درصدی قیمت لبنیات

تربتی نژاد در عین حال مطرح شدن این مسئله در جلسه هفته جاری کمیسیون کشاورزی را رد نکرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس زیاد کردن ۱۷ تا ۳۲ درصدی قیمت شیر و فرآورده‌های دامی را قانونی دانست. 

واژه های کلیدی: لبنیات | کشاورزی | کمیسیون | کشاورزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog